אנוכי יניב בן צביקה לבית ילון אשר הוציאכם מארץ הבורות, חוסר התנועה והקורדינציה והביאתיכם אל ארץ הסלסה, אל יופי הריקוד והסקסיות, נותן לכם את עשרת הדברות הללו למען תשמרו עליהן, תקיימו אותן, תחיו על פיהן ותישמרו לנפשותיכם....

  1. לא יהיה לכם בי"ס לסלסה אחר על פניי, לא תבואו בשעריו ולא תרקדו לצליליו.
  2. שמור את ריקודי השורות לקדשם ובמיוחד את ריקוד הלטינוס כי קודש הוא.
  3. כבד את מדריכיך ואת מדריכותיך למען יאריכון ימיך על פני הרחבה הזו אשר אתה עומד עליה.
  4. לא תשכח לכבות פלאפונך, ביפרך וקוצב ליבך לפני השיעור !
  5. לא תשכח צעד בסיס! פן תישכח ימינך תדבק לשונך לחייקך...
  6. לא תשכח כי הספירה הרביעית הינה הכנה לצעד הבא, המבדילה בין שמאל לימין, בין חושך לאור...
  7. זכור את ההובלה לקדשה.
  8. לא תסרב לרקוד עם כל אדם באשר הוא אדם בין אם הוא יפה, מכוער, נמוך או גבוהה, בין אם הוא אשתך, חברתך, חברתה, אמתך ,חמותך ,חמורך וכל אשר לך...
  9. לא תשכח להתאמן לשנן ולתרגל ולחזור על הצעדים ועל התנועות ועל הסימנים ועל השמות אשר לימדו אותך המדריכים והמדריכות שלך על פני הרחבה הזו.
  10. זכורנה בנות ישראל היפות והחסודות לאהוב ולרקוד עם המדריכים כי הם אלה אשר הוציאוכם מארץ הבורות לארץ הסלסה והם המדריכים שילמדו ויאהבו אתכם כל עוד אתם רוקדים על פני הרחבה הזו...

אלה הן 10 הדברות שנתן לנו יניב ילון בהגיענו למקום זה... זכרו אותן, שננו אותן וזכרו כי אין כמו סלסה! אנו כאן למענכם ובשבילכם ! נתראה על הרחבה...